Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Konkurs na uzyskanie prawa do posługiwania się i użytkowania Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Wójt Gminy Mszana Dolna ogłaszam konkurs na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

Wnioski o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY na najwyższej jakości produkty, usługi i inicjatywy ściśle związane z Regionem Zagórzańskim można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022r.:

- osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając dokumentację na adres: Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34 – 730 Mszana Dolna, z dopiskiem „Konkurs na uzyskanie Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny” (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).

Zainteresowanych uzyskaniem Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY zapraszam do zapoznania się z regulaminem i niezbędną dokumentacją, która dostępna jest na stronie internetowej: www.mszana.pl: - TUTAJ
Informacji w przedmiocie konkursu udziela również pracownik Urzędu Gminy Mszana Dolna, Magdalena Polańska (Urząd Gminy Mszana Dolna, pok. 47), w godzinach pracy Urzędu.
 
Marka lokalna ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY jest narzędziem promocji Regionu Zagórzańskiego, poprzez promowanie wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tym regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru Regionu Zagórzańskiego. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze Regionu Zagórzańskiego.
Budowaniu i wzmacnianiu Marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY służy w szczególności korzystanie ze Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

Rolą Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych oraz  tworzenie warunków do szeroko rozumianego rozwoju Regionu Zagórzańskiego.

Celem znakowania produktów, usług i inicjatyw związanych z Regionem Zagórzańskim jest:
1.    wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w Regionie Zagórzańskim, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
2.    aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w rozwój Regionu,
3.    wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania Marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY oraz tożsamości mieszkańców,
4.    wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Regionu Zagórzańskiego,
5.    tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY,
6.    wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,
7.    dążenie do podnoszenia jakości produktów, usług i inicjatyw oznaczonych Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY,
8.    mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju Regionu Zagórzańskiego.
Znak Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY stanowi słowno-graficzny znak towarowy, do którego jako utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych pełnię praw autorskich majątkowych posiada Gmina Mszana Dolna.
Gmina Mszana Dolna uzyskała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  ochronę Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY mogą ubiegać się podmioty będące:
1.    przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze Gminy Mszana Dolna, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
2.    organizacjami posiadającymi siedzibę lub oddział/jednostkę terenową i faktycznie działającymi na obszarze Gminy Mszana Dolna,
3.    przedsiębiorcami i organizacjami nie wymienionymi w pkt 1 i pkt 2, które poprzez swoje produkty, usługi lub inicjatywy promują Region Zagórzański.
Produkty, usługi i inicjatywy, w stosunku do których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY powinny charakteryzować się następującymi specyficznymi cechami:
1.    związek z Regionem Zagórzańskim (wyjątkowość i rozpoznawalność),
2.    wysoka jakość,
3.    przyjazność dla środowiska,
4.    przyjazność dla klienta,
5.    dostępność,
6.    współpraca w ramach Programu Marka Lokalna ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.
 

Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna

Mszana Dolna, 24.10.2022r.


 


Podobne artykuły

pon, 5 gru 2022, 14:31:56

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo!
Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, tel. 18 33-79-400, w celu uzyskania informacji o weryfikacji wniosku. 
 

 

pią, 25 lis 2022, 16:08:28

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienia się adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nowy ares siedziby MOPS to ul. Piłsudskiego 58. Korespondencję należy kierować pod wskazany powyżej adres.

wto, 29 lis 2022, 15:39:16

LGD PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA ZACHĘCA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska" zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź do wypełnienia drugiej części ANKIETY dotyczącej przyszłości naszych trzech samorządów i ich kierunków rozwoju.

 

pon, 28 lis 2022, 10:28:33

KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZGŁOSZENIA DO 5 GRUDNIA!

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość zaprasza na Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 28 lis 2022, 10:47:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY W MSZANIE DOLNEJ!

W niedzielę,  11 grudnia br., zapraszamy na Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy na Plac Targowy w Mszanie Dolnej. Na stoiskach lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników i rolników będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby.

 

czw, 1 gru 2022, 16:35:59

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-10-31/konkurs-na-uzyskanie-prawa-do-poslugiwania-sie-i-uzytkowania-znaku-promocyjnego-zagorzanskie-dziedziny.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-10-31/konkurs-na-uzyskanie-prawa-do-poslugiwania-sie-i-uzytkowania-znaku-promocyjnego-zagorzanskie-dziedziny.html