Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Nowa strategia rozwoju lokalnego - konsultacje do 11 sierpnia

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta Mszana Dolna oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem nowej strategii rozwoju lokalnego na nowy wspólny obszar działania. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 17:00 w budynku Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Prosimy o przedyskutowanie w rodzinie i grupie znajomych oraz zapisanie (na luźnych kartkach), jakie są wg Państwa potrzeby rozwojowe i słabości gminy (terenu LGD), jakie są ich mocne strony i potencjał rozwojowy, jakie cele powinna postawić sobie LGD i w wyniku jakich działań mogłaby je osiągnąć. Takie przygotowanie się do spotkania usprawni jego przebieg.

Agenda spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:
I. Wprowadzenie
1.    Czym jest LGD „Turystyczna Podkowa”, jak działało, jakie ma osiągnięcia.
2.    Dlaczego LGD „Turystyczna Podkowa” zamierza działać nadal, zamierza rozszerzyć obszar działania o kolejne gminy, jaka jest misja LGD.
3.    Dlaczego chcemy stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju LGD i jakie są wymogi, wobec tego dokumentu.
a) rola konsultacji i warsztatów z lokalnymi społecznościami i partnerami w procesie tworzenia LSR
b) kto będzie oceniał, czy LSR spełnia warunki i wg jakich kryteriów
II. Warsztaty SWOT
1.    Zdefiniowanie przez uczestników (analiza) podstawowych potrzeb rozwojowych (słabych stron obszaru gminy i/lub LGD oraz zagrożeń zewnętrznych) w różnych obszarach (bez limitowania lub określania listy obszarów społecznych czy ekonomicznych)
2.    Zdefiniowanie przez uczestników elementów stanowiących potencjał obszaru gminy i/lub LGD (mocne strony oraz szanse zewnętrzne)
3.    Ustalenie hierarchii (istotności) poszczególnych elementów ze zgłoszonych SWOT.
4.    Analiza SWOT/TOWS pięciu obszarów o najwyższej istotności.
5.    Zgłoszenie przez uczestników propozycji, co do zdefiniowania celów (strategii), rezultatów (mierzalnych celów końcowych) i działań (planowanych do wykonania) do zapisania w LSR. Wyjaśnienie sposobu budowania drzewa celów strategii, celów końcowych wyrażanych mierzalnymi rezultatami (jakie mierniki) oraz działań planowanych do osiągania tych celów.
III. Zapoznanie uczestników z przebiegiem dalszych prac nad budową LSR, rolą ekspertów oraz sposobem i źródłami przekazywania informacji. Zapowiedź dalszych konsultacji i ich formy.

Serdecznie zapraszam,
Jan Marek Lenczowski
Prezes Stowarzyszenia


 


Podobne artykuły

pon, 5 gru 2022, 14:31:56

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo!
Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, tel. 18 33-79-400, w celu uzyskania informacji o weryfikacji wniosku. 
 

 

pią, 25 lis 2022, 16:08:28

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienia się adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nowy ares siedziby MOPS to ul. Piłsudskiego 58. Korespondencję należy kierować pod wskazany powyżej adres.

wto, 29 lis 2022, 15:39:16

LGD PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA ZACHĘCA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska" zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź do wypełnienia drugiej części ANKIETY dotyczącej przyszłości naszych trzech samorządów i ich kierunków rozwoju.

 

pon, 28 lis 2022, 10:28:33

KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZGŁOSZENIA DO 5 GRUDNIA!

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość zaprasza na Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 28 lis 2022, 10:47:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY W MSZANIE DOLNEJ!

W niedzielę,  11 grudnia br., zapraszamy na Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy na Plac Targowy w Mszanie Dolnej. Na stoiskach lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników i rolników będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby.

 

czw, 1 gru 2022, 16:35:59

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-07-12/nowa-strategia-rozwoju-lokalnego-konsultacje-do-11-sierpnia.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-07-12/nowa-strategia-rozwoju-lokalnego-konsultacje-do-11-sierpnia.html