Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Zagórzańskie Centrum Wolontariatu otwarte!

Czy można sobie wymarzyć piękniejszą datę na oficjalne otwarcie działalności Zagórzańskiego Centrun Wolontariatu niż 14 lutego? To dzień wzajemnego szacunku i miłości do drugiego człowieka! Tą MIŁOŚCIĄ wspólnie na ternie zagórzańskich samorządów chcemy się ze sobą dzielić!

Zagórzańskie Centrum Wolontariatu powstało przy Stowarzyszeniu Kierunek Przyszłość, które obecnie stacjonuje w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 58. Inicjatywa otwarcia centrum jest owocem współpracy z marką lokalną Zagórzańskie Dziedziny, której od czerwca 2021r  Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość jest partnerem.

Czym jest i co daje nam WOLONTARIAT?

Zagórzańskie Centrum Wolontariatu możemy zdefiniować jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinno – przyjacielsko  koleżeńskie. Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

•    Wolontariat łączy z innymi ludźmi
Jedną z największych zalet wolontariatu, jest oddziaływanie na społeczność. Wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi międzyludzkie. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z ludźmi pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i przygnębieniem.
•    Wolontariat to pozytywny wpływ na umysł.
Wolontariat w naturalny sposób dostarcza impulsu do podnoszenia: poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Zasada jest prosta, robiąc coś na rzecz innych, zapewnisz sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z własnych czynów i kształtowania samoświadomości. A im lepiej myślisz o sobie, tym obraz twojego życie staje się bardziej kolorowy.
•    Wolontariat nie musi zabierać dużo czasu.
Coraz częściej praktykowany mikro-wolontariat, w ramach którego czynności o dużym znaczeniu, dokonywane są za pośrednictwem telefonu i internetu, zabierają tylko kilka minut dziennie. Wystarczy godzina, dwie w tygodniu, wspólny spacer raz na dwa tygodnie, może raz w miesiącu przekazanie Seniorom książki w bibliotece?
•    Wolontariat to rozwój.

W dużej mierze ZAGÓRZAŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU poświęcone będzie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji wolontariuszy poprzez szkolenia, zjazdy formacyjne. Z racji podjętego działania na terenie Zagórzańskich Dziedzin poznawać będziemy przede wszystkim nasz teren, historię regiony, piękno przyrody w cyklicznie organizowanych wydarzeniach!
•    Wolontariat w jakim wieku?
Każdy może zostać wolontariuszem! Zapraszamy do wspólnych działań uczniów szkół, studentów, dorosłych oraz seniorów! Działajmy razem!!!

Jakie są WARTOŚCI i zadania wolontariatu?
O dzisiejszym wolontariacie mówi się, że jest filarem nośnym naszego społeczeństwa. Jest nieodzowny, trudno się bez niego obejść, nie tylko ze względu na oferowane usługi, ale przede wszystkim ze względu na wartości, jakie sobą przedstawia, tj. :
•    postawienie w centrum zainteresowań człowieka,
•    zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących,
•    obywatelski sens odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym,
•    szacunek dla innych,
•    sens służby,
•    bezinteresowność w działaniach solidarnościowych,
•    dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych

W oparciu o powyższe wartości, wolontariat realizuje bardzo ważne zadania:
•    stymuluje instytucje publiczne i domaga się praw dla najsłabszych od państwa,
•    wyprzedza odpowiedzi państwa na nagłe potrzeby,
•    tworzy odmienną świadomość u osób, które zazwyczaj nie martwią się trudną sytuacją innych,
•    integruje służby publiczne,
•    przekazuje sens człowieczeństwa w służbie .


Jak będzie działało ZAGÓRZAŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU?

Zagórzańskie Centrum Wolontariatu będzie zajmować się promocją idei wolontariatu, szkoleniami dla wolontariuszy oraz prowadzić biuro pośrednictwa działań wolontarystycznych, łącząc według określonych zasad ochotników z organizacjami, instytucjami potrzebującymi wsparcia ochotników. Głównym obszarem działań Zagórzańskiego Centrum Wolontariatu będzie wsparcie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz placówek oświatowych na terenie trzech samorządów. Miejsce to ułatwi nawiązywanie kontaktu ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy. Istotnym elementem w działalności Centrum będzie promowanie i tworzenie systemowych rozwiązań umożliwiających wkomponowanie wolontariatu w działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (m.in. poprzez realizację programów, które jednocześnie mają promować region, historię i kulturę zagórzan, aby w pełni móc działać na obszarze swojego miejsca zamieszkania dla swoich podopiecznych w odpowiedź na motto: Myśl globalnie – działaj lokalnie!

Działalność wolontariatu będzie też efektem dołączenia do Korpusu Solidarności o raz ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu aby móc  działać w oparciu o zbiór standardów określających funkcjonowanie oraz warunki współpracy.

Kto może dołączyć?
Do współpracy zapraszamy CIEBIE! Nie zależnie ile masz lat, jakie jest Twoje wykształcenie czy status społeczny! Chcesz działać dla sąsiada? Może koleżanki z wioski obok? A może chcesz odwiedzić seniora? Od UCZNIA do SENIORA, bo przecież aktywizujemy się międzypokoleniowo!

Bądźmy WSPÓLNIE małym ołówkiem w rękach piszącego Boga, który wysyła światu list miłosny (Matka Teresa).

Czekamy na Was i mówimy DO ZOBACZENIA !!!Karolina Maria Zapała
Prezes Stowarzyszenia Kierunek Przyszłość

 


Podobne artykuły

pon, 5 gru 2022, 14:31:56

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo!
Miasto Mszana Dolna przystępuje do realizacji sprzedaży węgla na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej, tel. 18 33-79-400, w celu uzyskania informacji o weryfikacji wniosku. 
 

 

pią, 25 lis 2022, 16:08:28

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z dniem 1 grudnia 2022 roku zmienia się adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Nowy ares siedziby MOPS to ul. Piłsudskiego 58. Korespondencję należy kierować pod wskazany powyżej adres.

wto, 29 lis 2022, 15:39:16

LGD PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA ZACHĘCA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Lokalna Grupa Działania "Piękna Ziemia Gorczańska" zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź do wypełnienia drugiej części ANKIETY dotyczącej przyszłości naszych trzech samorządów i ich kierunków rozwoju.

 

pon, 28 lis 2022, 10:28:33

KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZGŁOSZENIA DO 5 GRUDNIA!

Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość zaprasza na Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 11 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 28 lis 2022, 10:47:59

ZAGÓRZAŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY W MSZANIE DOLNEJ!

W niedzielę,  11 grudnia br., zapraszamy na Zagórzański Jarmark Bożonarodzeniowy. Zapraszamy na Plac Targowy w Mszanie Dolnej. Na stoiskach lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników i rolników będzie można zaopatrzyć się w świąteczne produkty i ozdoby.

 

czw, 1 gru 2022, 16:35:59

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-02-16/zagorzanskie-centrum-wolontariatu-otwarte.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2022-02-16/zagorzanskie-centrum-wolontariatu-otwarte.html