Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

SEGREGUJMY!

Informujemy o   kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców miasta Mszana Dolna zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek.

Nie wszyscy się jednak z niego wywiązują - analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że ilość odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości odpadów niesegregowanych. Skutkiem dużej ilości odpadów niesegregowanych jest nieosiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz  większe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontroli będą dokonywać pracownicy firmy odbierający odpady komunalne oraz Straż Miejska.

Podczas pierwszej kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mieszkaniec otrzyma: Informację ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a  na koszu lub worku zostanie naklejona  karteczka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji.

Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w następnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Miasta.

W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji o podwyższonej opłacie w kwocie 70 zł za miesiąc od mieszkańca.

 

fot. źródło internet

 


Podobne artykuły

śro, 8 wrz 2021, 12:50:27

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 TRWA TYLKO DO 30 WRZEŚNIA – NIE ODKŁADAJMY GO NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

czw, 23 wrz 2021, 09:37:40

MOC POZYTYWNEJ ENERGII NA SENIORALIACH

To niebywałe, ale po czwartkowej wizycie w Krakowie (dokładnie tydzień temu, 16 września), pomimo dnia pełnego wrażeń i ciężkiej pracy związanej z przybliżeniem Zagórzańskich Dziedzin uczestnikom VIII Senioraliów, wracaliśmy naładowani nowymi pomysłami oraz niebywałą energią.

śro, 22 wrz 2021, 14:50:55

ZAPROSZENIE NA II POWIATOWĄ KONFERENCJĘ PSZCZELARSKĄ

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego zaprasza na II Powiatową Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się w czwartek, 30 września w Hotelu „Limanova”.
 

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 26 sie 2021, 08:47:27

PIERWSZY KONKURS NA UZYSKANIE ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Oto nadeszła – prawdziwie wiekopomna chwila! Ogłoszono bowiem pierwszy konkurs na uzyskanie Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY na najwyższej jakości produkty, usługi i inicjatywy ściśle związane z Regionem Zagórzańskim.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-27/segregujmy.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-27/segregujmy.html