Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

SEGREGUJMY!

Informujemy o   kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców miasta Mszana Dolna zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek.

Nie wszyscy się jednak z niego wywiązują - analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wykazała, że ilość odpadów segregowanych jest niska w porównaniu do ilości odpadów niesegregowanych. Skutkiem dużej ilości odpadów niesegregowanych jest nieosiągnięcie przez gminę wymaganego poziomu odzysku oraz  większe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontroli będą dokonywać pracownicy firmy odbierający odpady komunalne oraz Straż Miejska.

Podczas pierwszej kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mieszkaniec otrzyma: Informację ze stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zbiórki selektywnej odpadów komunalnych, a  na koszu lub worku zostanie naklejona  karteczka informująca właściciela nieruchomości o złej segregacji: Stwierdzono brak selektywnej zbiórki – dokonaj ponownej segregacji.

Odpady po ponownej segregacji zostaną odebrane w następnym terminie zgodnie z harmonogramem obowiązującym na terenie Miasta.

W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowości segregacji odpadów, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi nieruchomości decyzji o podwyższonej opłacie w kwocie 70 zł za miesiąc od mieszkańca.

 

fot. źródło internet

 


Podobne artykuły

śro, 5 sty 2022, 08:39:32

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

pią, 15 paź 2021, 12:05:07

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - PRZYPOMNIENIE

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

wto, 18 sty 2022, 17:47:42

FERIE W MOK - ZAJĘCIA OTWARTE

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza w ferie na otwarte zajęcia tańca nowoczesnego. Zajęcia zaplanowane są w czwartki: 20 i 27 stycznia o godz. 16:00.

pią, 14 sty 2022, 23:40:38

W FERIE ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!

W poniedziałek, 17 stycznia w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na lodowisko – przy miejskim stadionie.
 

pią, 14 sty 2022, 15:27:36

NOWY LEKARZ PEDIATRA W OŚRODKU ZDROWIA

Szanowni Pacjenci, z przyjemnością informujemy, że do grona lekarzy leczących w naszej Przychodni dołączyła lek. med. Anna Czyżewska-Dudek – specjalista pediatrii oraz specjalista alergologii.

pią, 14 sty 2022, 15:48:22

XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie sie w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-27/segregujmy.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-27/segregujmy.html