Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
•    wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
•    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
•    niekaralność
•    umiejętność zarządzania

Dokumenty jakie powinien złożyć kandydat:
a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji
b) pisemne oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej
c) kserokopię dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w punkcie II regulaminu
d) CV wraz ze zdjęciem i z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji
e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa
f) oświadczenie o niekaralności
g) inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i uprawnienia.

Oferta powinna zawierać pisemne zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej” dostępnym w biurze Spółdzielni.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.07.2021r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesyłając listem poleconym priorytetowym na adres: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 89B, 34-730 Mszana Dolna.


W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata!


O zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu indywidualnie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.


Z regulaminem Konkursu, informacjami organizacyjno-ekonomicznymi i Sprawozdaniem Zarządu na dzień 31.12.2020r. można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni – telefon 18 33 10 311Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej


Podobne artykuły

śro, 5 sty 2022, 08:39:32

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

pią, 15 paź 2021, 12:05:07

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - PRZYPOMNIENIE

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

pon, 24 sty 2022, 07:52:28

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA – ZMIANY OD 24 STYCZNIA

W związku z zapowiedziami Rządu oraz rosnącą liczbą zakażeń decyzją Starosty Limanowskiego – porady prawne i obywatelskie od poniedziałku 24 stycznia br. do odwołania odbywają się wyłącznie zdalnie.
 

wto, 25 sty 2022, 13:11:48

KONDOLENCJE DLA PIOTRA ARMATYSA – DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia, a także słowa wsparcia dla Piotra Armatysa Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z powodu śmierci Taty

śro, 26 sty 2022, 09:59:45

W SOBOTĘ RUSZA V EDYCJA „TURBACZ CUP MSZANA DOLNA 2022”

Klub Sportowy Turbacz Mszana Dolna zaprasza na coroczny turniej piłki nożnej halowej "Turbacz Cup Mszana Dolna 2022". Turniej odbędzie się pod patronatem Miasta Mszana Dolna.
 

pon, 24 sty 2022, 07:58:01

KTO ZAŁOŻY OKULARY JURKA, A KTO PRZYJDZIE NA MARSZ KUNDELKA?

30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę, 30 stycznia! Nasz mszański sztab otrzymał na okrągły finał niezwykły prezent. Czerwone okulary, zaprojektowane przez Jurka Owsiaka, stworzone specjalnie na ten finał związany z dziecięcą okulistyką.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html