Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat:
•    wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
•    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
•    niekaralność
•    umiejętność zarządzania

Dokumenty jakie powinien złożyć kandydat:
a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji
b) pisemne oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej
c) kserokopię dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w punkcie II regulaminu
d) CV wraz ze zdjęciem i z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji
e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa
f) oświadczenie o niekaralności
g) inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i uprawnienia.

Oferta powinna zawierać pisemne zgłoszenie udziału w konkursie zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej” dostępnym w biurze Spółdzielni.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 30.07.2021r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze w godzinach urzędowania Spółdzielni lub przesyłając listem poleconym priorytetowym na adres: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 89B, 34-730 Mszana Dolna.


W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata!


O zakwalifikowaniu się do II etapu Konkursu oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieniu indywidualnie.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.


Z regulaminem Konkursu, informacjami organizacyjno-ekonomicznymi i Sprawozdaniem Zarządu na dzień 31.12.2020r. można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni – telefon 18 33 10 311Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej


Podobne artykuły

czw, 26 sie 2021, 08:47:27

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH NA UZYSKANIE ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY MIJA 15 PAŹDZIERNIKA

Uwaga! Zbliża się koniec terminu składania wniosków konkursowych na uzyskanie Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY na najwyższej jakości produkty, usługi i inicjatywy ściśle związane z Regionem Zagórzańskim.

wto, 12 paź 2021, 13:51:16

OSTATNIE POŻEGNANIE TERESY DANGEL – HONOROWEJ OBYWATELKI MIASTA

W poniedziałek, 11 października w Warszawie, w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza odprawiona została msza św. żałobna za śp. Teresę Dangel z domu Drucka-Lubecka, Honorową Obywatelkę Miasta Mszana Dolna.

wto, 12 paź 2021, 23:32:37

SP ZOZ W MSZANIE DOLNEJ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE!

Wystarczy sprawdzić czy znajdujemy się w grupie, którym przysługuje prawo do skorzystania z tej możliwości a następnie dokonać rejestracji telefonicznie. Prawo do skorzystania z darmowych szczepień mają m.in. seniorzy (75+)

czw, 7 paź 2021, 09:10:24

ZASTĘPCA BURMISTRZA OBJĄŁ STANOWISKO

1 października w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej pracę rozpoczął nowo powołany zastępca burmistrza, Michał Grzeszczuk (48 l.). Jest on absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

sob, 2 paź 2021, 11:25:02

ZMARŁA TERESA DANGEL – HONOROWA OBYWATELKA MIASTA MSZANA DOLNA

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Teresy Dangel z domu Drucka-Lubecka - Honorowej Obywatelki Miasta Mszana Dolna

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2021

Święto Niepodległości

11:00 - 19:00
Mszana Dolna

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-07-13/ogloszenie-konkurs-na-stanowisko-prezesa-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-im-wl-orkana.html