Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ekologiczna deklaracja i wspólne kroki na przyszłość

Zagórzańskie samorządy: Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna i Miasto Mszana Dolna przy udziale i wsparciu Gorczańskiego Parku Narodowego zorganizowały w minionym tygodniu ZIELONY DZIEŃ SAMORZĄDOWCA w Porębie Wielkiej, na terenie parku dworskiego hr Wodzickich. Ideą spotkania było podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań zagórzańskich gmin w kierunku ekologii, to również dyskusja na temat zielonych programów, które realizowane są z ramienia różnych instytucji oraz podkreślenie i podziękowanie za wszystkie działania ekologiczne organizowane przez naszych mieszkańców.  Nie da się również ukryć, że idea wspólnych ekologicznych działań wiąże się ze współpracą na rzecz Zagórzańskich Dziedzin. Poza dbaniem o naszą tożsamość, dziedzictwo kulturowe, to również troska o nasze otoczenie, krajobraz, przestrzeń w której żyjemy. Przy okazji do takich działań, podsumowań oraz wspólnych deklaracji nie było lepszego miejsca jak Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego i przepiękny park z tężnią i amfiteatrem w majowej zieleni. To właśnie Janusz Tomasiewicz – Dyrektor GPN oraz jeden z partnerów Zagórzańskich Dziedzin zaproponował zorganizowanie tam podsumowania. Zielony Dzień Samorządowca zakładał dwa panele dyskusyjne, w których głos zajmowali zarówno przedstawiciele instytucji, samorządowcy czy działacze reprezentujący organizacje pozarządowe jak i inicjatywy oddolne. 
Jednym z pierwszych punktów było podpisanie wspólnej deklaracji na rzecz ekologii oraz zaprezentowanie przez trzy samorządy pięciu kroków, które zamierzają realizować zagórzańskie samorządy.
 
PIĘĆ KROKÓW GMINY NIEDŹWIEDŹ
 
1. WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ - pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinasowania w ramach programu CZYSTE POWIETRZE
 
2. EKOLOGIA TO RÓWNIEŻ CZYSTA WODA – rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która wpłynie bezpośrednio na czystość rzek, gleby i wód gruntowych
 
3. KORZYSTAJMY Z ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ ENERGII – budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła jako integralnych systemów z fotowoltaiką
 
4. PROMUJMY I KUPUJMY LOKALNE EKOLOGICZNE PRODUKTY – umożliwienie promocji i sprzedaży  lokalnym producentom na  imprezach organizowanych przez samorządy 
 
5. GROMADŹMY ODPADY W MIEJSCACH NA TO PRZEZNACZONYCH, nie zaśmiecajmy  szlaków turystycznych, lasów i cieków wodnych 
 
 
PIĘĆ KROKÓW GMINY MSZANY DOLNEJ:
 
1. POPRAWA STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. W tym kierunku nadal będziemy realizować projekty zajmujące się wymianą starych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły.
 
2. DOSKONALENIE I RACJONALIZOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI. Dążyć będziemy do rozwijania systemu selektywnego zbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów u źródła oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych dla mieszkańców gminy.
 
3. OCHRONA WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI. W zakresie tego priorytetu realizowane będą zadania z zakresu rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej. 
 
4. WPROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POGŁĘBIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW. W ramach tego celu będziemy wdrażać programy edukacyjno-ekologiczne w szkołach, organizować konkursy i akcje promujące racjonalne korzystanie ze środowiska, w tym ograniczania ilości odpadów.
 
5. STOPNIOWE WDRAŻANIE POLITYKI EKOLOGICZNYCH ZAKUPÓW MATERIAŁÓW UŻYWANYCH W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY.  Dołożymy wszelkich starań, by korzystać z wytworzonych w naszej okolicy produktów, które zarazem będą promować naszą gminę. 
 
PIĘĆ KROKÓW MIASTA MSZANA DOLNA
 
1. Kontynuacja realizacji programów ekologicznych i miejskich działań poprawiających infrastrukturę dla mieszkańców naszego Miasta, m.in. poprzez analizę każdego obszaru działalności pod kątem wpływu na środowisko, aby móc odpowiedzialnie i skutecznie nim zarządzać – pod hasłem „DALEJ EKO”;
 
2. W zdrowym środowisku wszyscy mogą korzystać z wszelkich udogodnień rekreacyjno-sportowych, zwiększenie dostępności instytucji związanych ze zdrowiem – pod hasłem „BĄDŹMY ZDROWI”;
 
3. Działania związane ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko naturalne, jednocześnie przy dołożeniu wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne – pod hasłem „ZIELONY BALANS”;
 
4. Wspólne działania z mieszkańcami na rzecz nie tylko ekologii, większa świadomość i odpowiedzialność za swoje miejsce, jak również dostrzeganie problemów i dialog w ważnych dla Miasta kwestiach, przy czym wdrażając proekologiczne zasady i rozwiązania będziemy zachęcać do tego innych – pod hasłem „DZIAŁAJMY RAZEM”;
 
5. Wdrażanie ekologicznych zasad i rozwiązań, zaczynając nawet od drobnych udoskonaleń, by zmniejszać wpływ naszej działalności na stan środowiska i cenne zasoby naturalne, chcemy zachęcać do tego innych, chcemy doprowadzić do takiego funkcjonowania naszych instytucji, by ograniczyć zużycie papieru – niebawem wprowadzać będziemy system elektronicznego obiegu dokumentów, szukamy rozwiązań związanych z używaniem papieru z recyklingu, dołożymy wszelkich starań by korzystać z wytworzonych w naszej okolicy przedmiotów, które stanowić mogą nasze produkty promocyjne, a w miarę możliwości będziemy robić więcej, niż tylko to do czego zobowiązuje nas prawo – pod hasłem „EKO URZĄD”.
 
Za udział w ZIELONYM DNIU SAMORZĄDOWCA (wg kolejności zabierania głosu) dziękujemy:
 • Pani Justynie Jesionek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Pani Katarzynie Szybiak Zastępcy Wójta Gminy w Mszanie Dolnej
 • Panu Januszowi Matodze Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
 • Panu Franciszkowi Rapciakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w Niedźwiedziu
 • Panu Romanowi Duchnikowi Prezesowi Spółki „Górna Raba”
 • Panu Mariuszowi Skwarze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Pani Oldze Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA”
 • Panu Władysławowi Sadowskiemu Wójtowi Gmina Kamienica, Przewodniczącemu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego 
 • Panu Bartkowi Zobkowi podróżnikowi, aktywiście, inicjatorowi akcji „Posprzątajmy Beskidy”
 • Panu Witoldowi Wielgusowi z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 • Panu Mirosławowi Cichorzowi społecznikowi reprezentującemu Stowarzyszenie „KOALA”, inicjatorowi akcji montażu koszy „Śmieciołapów”
 • Panu Jackowi Sopacie z Koła Łowieckiego „Dzik”
 • Panu Zdzisławowi Kowalskiemu z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nowy Sącz
 
Dziękujemy za barwną oprawę wydarzenia Zagórzańskim Rękodzielnikom Zagórzańskie regionalne potrawy, które wszystkich zachwyciły smakiem i zapachem to zasługa Koła Gospodyń Wiejskich „Śwarne Babki” z Łętowego
 
Dziękujemy telewizji internetowej tv28 za bezpośrednią transmisję online z wydarzenia, a Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za techniczne wsparcie.
 
Na koniec szczególne podziękowania należą się Panu Marianowi Wójtowiczowi, który moderował całość spotkania.
 
 

 


Podobne artykuły

pią, 17 lis 2023, 13:50:03

II KONKURS POTRAW WIGILIJNYCH - ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” zaprasza na II Konkurs Potraw Wigilijnych, który odbędzie się 10 grudnia 2023 r. o godz. 14.00 na placu targowym w Mszanie Dolnej podczas Zagórzańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

pon, 4 gru 2023, 10:18:54

III GALA WOLONTARIATU - 8 GRUDNIA

III Gala Wolontariatu w Mszanie Dolnej zaplanowana na piatek, 8 grudnia to wydarzenie towarzyszące obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tegoroczna gala nabiera szczególnego znaczenia, gdyż łączy się z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 3 grudnia.

 

 

pon, 4 gru 2023, 10:52:53

ZAŚPIEWAJMY RAZEM KOLĘDĘ – CHÓR GOSPEL ZAPRASZA NA SWOJĄ PRÓBĘ

Chór Gospel działający przy Miejskim Ośrodku Kultury zaprasza do wspólnego śpiewania. Powoli zbliża się świąteczny czas, podczas którego z każdej strony słychać kolędy, pastorałki czy świąteczne piosenki. 

pią, 24 lis 2023, 14:25:04

MIEJSKA BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ZAGÓRZAŃSKĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna. Od 27 listopada do 18 grudnia do Biblioteki Miejskiej można dostarczać opisane prace.

wto, 17 paź 2023, 10:10:21

TRZECI KONKURS NA UZYSKANIE PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ I UŻYTKOWANIA ZNAKU PROMOCYJNEGO ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

Wójt Gminy Mszana Dolna - koordynator marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny - ogłasza konkurs na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

śro, 22 lis 2023, 10:54:16

DOTACJE PRZEKAZANE

W listopadzie, zostały podpisane umowy dotacyjne z naboru wniosków na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Miasta Mszana Dolna.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-06-01/ekologiczna-deklaracja-i-wspolne-kroki-na-przyszlosc.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2021-06-01/ekologiczna-deklaracja-i-wspolne-kroki-na-przyszlosc.html