Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem nieruchomości

Burmistrz Miasta Mszana Dolna przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W sytuacji gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić także na ogrodzeniu.

Wykonanie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym wynika z art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U z 2020 poz.276) i jest niezwykle istotne , gdyż pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko osobom zainteresowanym ale przede wszystkim służbom ratunkowym.

Zgodnie z art.64 Kodeksu wykroczeń (tj.Dz.U z 2019 poz.821)
§ 1. Kto , będąc właścicielem , administratorem , dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości , nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości , nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega , kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

 

fot. źródło internet


 


Podobne artykuły

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 2 wrz 2021, 15:59:47

UL. KRASIŃSKIEGO – ZAMKNIĘTA ULICA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi - frezowanie nawierzchni bitumicznej w dniu 03 września br. (piątek) w godz. od 11:30 do 18:00 ul. Krasińskiego od drogi krajowej nr 28 do ulicy Starowiejskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

czw, 1 lip 2021, 14:32:27

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

czw, 1 lip 2021, 14:03:26

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Jeżeli dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody na Twoich uprawach, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, po dokonaniu oględzin i szacowaniu ostatecznym.

wto, 13 lip 2021, 10:08:20

OGŁOSZENIE – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁ. ORKANA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-25/informacja-burmistrza-miasta-mszana-dolna-o-obowiazku-umieszczania-tabliczek-z-numerem-nieruchomosci.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-25/informacja-burmistrza-miasta-mszana-dolna-o-obowiazku-umieszczania-tabliczek-z-numerem-nieruchomosci.html