Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

ZARZĄDZENIE NR  19/2020
BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 28 lutego 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań    z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Na art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam następujący podział środków finansowych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2020 roku, na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rzecz organizacji pozarządowych w mieście Mszana Dolna:
1.    W zakresie zadania „Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako  formy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego stylu życia”:
1)    UKS Beskid „Pływamy i w piłkę gramy – dzięki temu zdrowie mamy” – 10 000 zł
2)    KS Turbacz „Piłka nożna i sport jako alternatywy na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, wybór piłki nożnej zamiast używek”– 40 000 zł

2.    W zakresie zadania „Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących  zdrowy styl życia”:
1)    Klub Sportowy „Manufaktura Tańca” – „MANU FEST – Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna” – 1 300 zł
2)    Towarzystwo Ziemi Mszańskiej – „Turystyka dla seniorów z Miasta Mszana Dolna 2020” – 6 000 zł
3)    Stowarzyszenie LAMA „Kino Letnie 2020” – 6 000 zł
4)    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Odkrywamy najpiękniejsze zakątki Ojczyzny” – 7 000 zł
5)    TKKF Lubogoszcz „XVI Turniej Piłki Plażowej” – 800 zł
6)    TKKF Lubogoszcz „XXI Turniej Tenisa Ziemnego” – 2 100 zł
7)    TKKF Lubogoszcz „XVIII Turniej Tenisa Stołowego” – 800 zł

3.    W zakresie zadania „Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami  profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej”:
1)    UKS Beskid „Półkolonia sportowa 2020” – 10 000 zł.


§ 2.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna- adres: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.


§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Mszana Dolna.§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

Anna Pękała

  


Podobne artykuły

śro, 15 wrz 2021, 11:45:29

WNIEŚ UWAGI DO STRATEGII TERYTORIALNEJ W RAMACH PROJEKTU „CWD”

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiamy Państwu projekt „Strategii terytorialnej partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego”. Strategia jest opracowywana w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”.

pon, 6 wrz 2021, 10:11:56

SZCZEPIENIA W MSZANIE DOLNEJ – SP ZOZ ZAPRASZA!

Po udanej niedzielnej akcji szczepień w Mszanie Dolnej przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w miejskiej przychodni „Vital Med” można w dalszym ciągu zaszczepić się preparatem Johnson & Johnson lub szczepionką Pfeizer.

czw, 2 wrz 2021, 15:59:47

UL. KRASIŃSKIEGO – ZAMKNIĘTA ULICA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi - frezowanie nawierzchni bitumicznej w dniu 03 września br. (piątek) w godz. od 11:30 do 18:00 ul. Krasińskiego od drogi krajowej nr 28 do ulicy Starowiejskiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

czw, 1 lip 2021, 14:32:27

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

czw, 1 lip 2021, 14:03:26

ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ

Jeżeli dziko żyjąca zwierzyna wyrządziła szkody na Twoich uprawach, masz prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, po dokonaniu oględzin i szacowaniu ostatecznym.

wto, 13 lip 2021, 10:08:20

OGŁOSZENIE – KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WŁ. ORKANA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu w wymiarze ½ etatu.

KALENDARZ WYDARZEŃ

turystyka
Niedziela

PTTK ''XVII Spotkania w górach''

13:00 - 14:00
Lubogoszcz

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-02/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-02/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert.html