Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

ZARZĄDZENIE NR  19/2020
BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA
z dnia 28 lutego 2020 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań    z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Na art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam następujący podział środków finansowych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 stycznia 2020 roku, na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rzecz organizacji pozarządowych w mieście Mszana Dolna:
1.    W zakresie zadania „Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako  formy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zdrowego stylu życia”:
1)    UKS Beskid „Pływamy i w piłkę gramy – dzięki temu zdrowie mamy” – 10 000 zł
2)    KS Turbacz „Piłka nożna i sport jako alternatywy na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, wybór piłki nożnej zamiast używek”– 40 000 zł

2.    W zakresie zadania „Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, zajęć rekreacyjnych promujących  zdrowy styl życia”:
1)    Klub Sportowy „Manufaktura Tańca” – „MANU FEST – Międzynarodowy Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna” – 1 300 zł
2)    Towarzystwo Ziemi Mszańskiej – „Turystyka dla seniorów z Miasta Mszana Dolna 2020” – 6 000 zł
3)    Stowarzyszenie LAMA „Kino Letnie 2020” – 6 000 zł
4)    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Odkrywamy najpiękniejsze zakątki Ojczyzny” – 7 000 zł
5)    TKKF Lubogoszcz „XVI Turniej Piłki Plażowej” – 800 zł
6)    TKKF Lubogoszcz „XXI Turniej Tenisa Ziemnego” – 2 100 zł
7)    TKKF Lubogoszcz „XVIII Turniej Tenisa Stołowego” – 800 zł

3.    W zakresie zadania „Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami  profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zdrowotnej”:
1)    UKS Beskid „Półkolonia sportowa 2020” – 10 000 zł.


§ 2.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna- adres: www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.


§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Mszana Dolna.§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta

Anna Pękała

  


Podobne artykuły

śro, 5 sty 2022, 08:39:32

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejska 2, 34-730 Mszana Dolna.

pią, 14 sty 2022, 23:40:38

W FERIE ZAPRASZAMY NA LODOWISKO!

W poniedziałek, 17 stycznia w Małopolsce rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na lodowisko – przy miejskim stadionie.
 

pią, 14 sty 2022, 15:27:36

NOWY LEKARZ PEDIATRA W OŚRODKU ZDROWIA

Szanowni Pacjenci, z przyjemnością informujemy, że do grona lekarzy leczących w naszej Przychodni dołączyła lek. med. Anna Czyżewska-Dudek – specjalista pediatrii oraz specjalista alergologii.

pią, 14 sty 2022, 15:48:22

XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie sie w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00.

pią, 14 sty 2022, 10:33:36

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOT. SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miasta Mszana Dolna  przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o terminowym złożeniu oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2021 roku, które należy złożyć w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

wto, 28 gru 2021, 11:56:36

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo! Informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 roku należy wpłacać na nowy rachunek bankowy: 90 8808 0006 0010 0000 0563 0302.

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-02/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2020-03-02/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert.html