Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Mszana Dolna, dnia 2019-08-12
OG.0002.10.2019
  
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 
 
z w o ł u j ę
 
XIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 14:00.
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 
 
 Porządek obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
 
1. Otwarcie XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. 
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
6. Wnioski w sprawach bieżących.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
9. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
10. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
 


Podobne artykuły

czw, 26 wrz 2019, 08:30:18

XV UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

XV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej dnia 29 września 2019 r. (niedziela) o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 

czw, 29 sie 2019, 23:31:11

KONDOLENCJE DLA P. KRZYSZTOFA SMAGI - RADCY PRAWNEGO URZĘDU MIASTA

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia, a także słowa wsparcia dla Pana Krzysztofa Smagi  - Radcy Prawnego Urzędu Miasta
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-12/xiii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-08-12/xiii-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html