Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

Wypełnij Ankietę Energetyczną!

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Miasto Mszana Dolna Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zwracamy się do Państwa z prośbą i wypełnienie ankiety. 
 
Celem ankiety jest rozpoznanie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych (obowiązek wg Ustawy Prawo Energetyczne)
 
Wypełnienie ankiety pozwoli na zebranie informacji, które posłużą do realizacji ww. Projektu i zaplanowania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.
 
 
Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej
w dogodny dla Państwa sposób do 12 sierpnia
 
 
 
 
 
 
Forumularze ankiety dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miasta, pok 201
 
 
Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska z siedzibą w Krakowie. 
Fundacja działa na zlecenie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej.
 
MAŁOPOLSKA FUNDACJA ENERGII i ŚRODOWISKA
ul. Krupnicza 8/3a
31-123 Kraków
tel. 503 564 747
mafes@mafes.com.pl
 


Podobne artykuły

pią, 18 paź 2019, 13:45:45

PIERWSZE SPOTKANIE DOT. STRATEGII MIASTA ZA NAMI

W czwartek, 17 października 2019r. odbyło się pierwsze dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027. Podczas prezentacji Pan Wojciech Odzimek oraz Pan Dawid Hoinkis z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawili obraz miasta Mszana Dolna w danych statystycznych, a także główne założenia Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Przygotowywany dokument ma być spójny z wymienionymi wyżej strategiami.

śro, 16 paź 2019, 12:07:55

KONSULTACJE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA NATURY 2000 RABA Z MSZANKĄ

Rozpoczynają się konsultacje do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120092 na terenie gmin: Mszana Dolna, Lubień, Pcim. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25 oraz na stronie internetowej RDOŚ pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/pzo-rabazm
 

wto, 15 paź 2019, 10:52:03

PSZOK JUŻ DZIAŁA!

Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy wtorek i piątek od godziny 7:00 do 15:00  oraz w każdą sobotę w godzinach od 08:00 do 12:00.


 

wto, 15 paź 2019, 09:28:01

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WARSZTATOWE

Zapraszamy na dyskusyjne spotkanie warsztatowe poświęcone przygotowaniu założeń do Strategii Rozwoju Miasta Mszana Dolna na lata 2020-2027, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 (sala narad) – 17 października o godz. 14:00.
 

czw, 10 paź 2019, 13:46:09

PSZOK CZYNNY OD 15 PAŹDZIERNIKA

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 15 października  2019 r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej (na terenie ZGK)

pon, 7 paź 2019, 14:25:19

ZAKAZ UŻYWANIA WODY - ODWOŁANY

Na podstawie pisma: NHK.431.2.41.2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej informujemy, że jakość wody z wodociągu miejskiego Mszana Dolna „Szklanówka” pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

wydarzenia
11
11.2019

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-17/wypelnij-ankiete-energetyczna.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-07-17/wypelnij-ankiete-energetyczna.html