Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2019 ROKU
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) oraz uchwały Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w  Mszanie Dolnej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia,
że od dnia 1 lipca 2019 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  • 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 
Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.
 
Dotychczasowe opłaty dokonane już przez mieszkańców za cały rok, w tym: nadpłaty i niedopłaty będą odpowiednio korygowane.
 
Należność za odpady komunalne można wnieść :
  • w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Mszana Dolna - 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037  Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.
 


Podobne artykuły

czw, 18 lip 2019, 14:49:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna
 
śro, 17 lip 2019, 16:39:28

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ENERGETYCZNĄ!

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Miasto Mszana Dolna Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zwracamy się do Państwa z prośbą i wypełnienie ankiety. 
.
pią, 5 lip 2019, 10:37:44

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej ogłasza konkurs 
(zapytanie ofertowe) na wynajęcie lokalu stołówki szkolnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej, ul. Rynek 21.
 
śro, 3 lip 2019, 11:20:27

ZŁÓŻ WNIOSEK NA ''DOBRY START'' DLA UCZNIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start"
 
śro, 3 lip 2019, 10:57:37

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OD 1 LIPCA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
 
śro, 3 lip 2019, 10:22:38

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r poz.2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-18/zawiadomienie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-18/zawiadomienie.html