Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2019 ROKU
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454) oraz uchwały Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w  Mszanie Dolnej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 
Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia,
że od dnia 1 lipca 2019 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  • 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 
Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.
 
Dotychczasowe opłaty dokonane już przez mieszkańców za cały rok, w tym: nadpłaty i niedopłaty będą odpowiednio korygowane.
 
Należność za odpady komunalne można wnieść :
  • w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Mszana Dolna - 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037  Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.
 


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-18/zawiadomienie.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-18/zawiadomienie.html