Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis Urzędu Miasta Mszana Dolna

XI ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Mszana Dolna, dnia 2019-06-14
 
OG.0002.8.2019
  
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
 
z w o ł u j ę
 
XI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) na godzinę 10:00.
Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.
 
 
 Porządek obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:
 
1. Otwarcie XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy - miasta Mszana Dolna za 2018 rok.
a) Przedstawienie raportu o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok.
b) Debata nad raportem o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok – głos zabierany przez Radnych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
c) Debata nad raportem o stanie gminy – miasta Mszana Dolna za 2018 rok – głos zabierany przez uprawnionych mieszkańców Miasta Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2018 rok.
a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Mszana Dolna oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2018 rok.
b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
11. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.


KALENDARZ WYDARZEŃ

NA SKRÓTY

POLECAMY

JAKOŚĆ POWIETRZA

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-17/xi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-17/xi-zwyczajna-sesja-rady-miejskiej.html