Miasto Mszana Dolna - Oficjalny serwis miasta Mszana Dolna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA MSZANA DOLNA przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzeniem Nr 61/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia.    

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do dzierżawy

 

uchwała Rady Miejskiej

 

 

Uchwała VIII/70/2019 z dnia 21 maja 2019r

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 4633/1 o powierzchni 0,7744 ha

 kw NS2L/00028367/6

 

 

opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy ulicy Orkana

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

E2 RP – tereny upraw rolnych i częściowo E14 ZL – tereny upraw leśnych

 

czynsz dzierżawny roczny

 

 

320,00 złotych netto + należny podatek VAT

 

sposób przekazania

 

Kolejna umowa z dotychczasowym dzierżawcą – do 31.12.2023r

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do zbycia

uchwała

 

Uchwała Rady Miasta Mszana Dolna XXXII/308/2017 z 30 maja 2017r

 

oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

działka ewidencyjna 7327/2 o powierzchni 0,1132 ha

 kw NS2L/00023434/2

 

 

opis nieruchomości

 

 działka gruntu położona w Mszanie Dolnej przy potoku Słomka

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

F5 ZU – tereny zieleni urządzonej wraz z urządzeniami sportu , rekreacji i turystyki, zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych

 

cena wywoławcza sprzedaży

 

 

11 000,00 złotych netto + należny podatek VAT

Sposób przekazania

 

przetarg ustny nieograniczony

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21 dni  tj.od dnia 30.05.2019r do dnia 21.06.2019r.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu , BIP i w prasie.

Uwaga:

osoby,którym zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości i spełniają jeden z warunków:

  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności  przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercami poprzednich właścicieli

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj.do dnia   15 lipca  2019r.

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna
mgr Anna Pękała         

 

Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna. 


 


Podobne artykuły

śro, 5 cze 2019, 22:31:08

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023

W związku z upływającą kadencją dotychczasowych ławników i koniecznością przeprowadzenia w tym roku wyborów ławników sądowych na nową kadencję

pią, 5 kwi 2019, 15:20:53

NOWA PRACA - NOWE MOŻLIWOŚCI

Do 5 kwietnia trwa ostatni (edycja 4) nabór do projektu ''NOWA PRACA-NOWE MOŻLIWOŚCI''

pią, 7 cze 2019, 13:16:40

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta Anna Pękała zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w zakresie sportu na spotkanie mające na celu wymianę  dotychczasowych doświadczeń oraz określnie dalszych wspólnych działań w tym obszarze.

KALENDARZ WYDARZEŃ

ogłoszenia
13
10.2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP

7:00 - 21:00
Rzeczopospolita Polska

NA SKRÓTY

POLECAMY

GALERIE ZDJĘĆ

NAJNOWSZE ZDJĘCIA

KATAGORIE

printFrom: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-05/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-mszana-dolna-przeznaczonych-do-dzierzawy.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://mszana-dolna.eu/aktualnosci/2019-06-05/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-miasta-mszana-dolna-przeznaczonych-do-dzierzawy.html