ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA
Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 15.08.2018r. Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Mszana Dolna
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn.zm.) oraz art. 63, ust. 10 w związku z art. 29, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, z późn.zm.) oraz § 1, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 roku, poz. 1587), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

 


§ 1.
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 12.

 


§ 2.
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 


§ 3.
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:


1) na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna;
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie;
5) na tablicach ogłoszeń wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna.

 

§ 4.
Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w
trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

 

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Informacja w BIP o naborze. 

 

 Tutaj pełny tekst zarząd zenia opublikowany w BIP Urzędu Miasta. 

 

Tekst przeczytany: 356.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-30-2018-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html