Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 24.05.2019r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 XXXV Sesja Rady Miasta 

 

Loading ....

W drugim miesiącu wakacji Radni Miasta zebrali się na XXXV sesji w dniu 17 sierpnia. Choć do nowego roku szkolnego zostało jeszcze trochę czasu powoli trzeba się do niego przygotować. Większość uchwał dotyczyła zmian związanych z nową reformą oświatową. m.in. przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich w ośmioletnia Szkołę Podstawową nr 1 czy zmiany nazwy Zespołu Szkół Miejskich nr 2. Radni podjęli uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta.

 

Loading ....

Zmiany również w najbliższym czasie będą dotyczyć naszej parafii Św. Michała Archanioła. Na sesji Radni pożegnali się z odchodzącym Ks. Rafałem Piórkowskim. Przez sześć lat posługi w Mszanie Dolnej poza swoją pracą duszpasterską angażował się w życie społeczne naszego Miasta.

 

Loading ....

Jego działania przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-Potaczek. Ksiądz Rafał był pomysłodawcą i wykonawcą wielu wspaniałych wydarzeń szczególnie w dziedzinie kultury. Misterium Męki Pańskiej, którego był twórcą i reżyserem obejrzało w 35 przedstawieniach ponad 4500 osób z naszego Miasta i okolicznych miejscowości. 

 

Loading ....

Oprócz Misterium Męki Pańskiej, z inicjatywy Księdza Rafała powstały i inne jak Misterium Eucharystii, przedstawienia „Diabeł niejedną ma postać”, „Choroba Miłości” czy nabożeństwa paraliturgiczne „Łzy Maryi”, „Okno Papieskie”, które gromadziły zawsze rzesze widzów i uczestników.

 

Loading ....

„Król wschodzącego słońca” to przedstawienie przygotowujące młodzież Mszany Dolnej do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a w które Ksiądz Rafał zaangażował wszystkie mszańskie szkoły średnie i gimnazja. Tracimy osobę, która potrafiła zjednoczyć wokół parafii ludzi z różnych środowisk. Ksiądz Rafał przyjął podziękowania i podkreślił również niemały udział przedstawicieli samorządu w jego pomysłach. Nigdy nie spotkał się z odmową, zawsze było to duże zaangażowanie i chęć pomocy.

 

Loading ....

W trakcie sesji Burmistrz Józef Kowalczyk przekazał informację o pracy w okresie między sesjami. Jedną z najważniejszych informacji było przedstawienie Radnym projektu nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Loading ....

Dodatkowo otrzymaliśmy dwie promesy z MSWIA na naprawę dwóch dróg na terenie miasta: ul. Leśnej oraz ul. Zarabie. Burmistrz poinformował Radnych o złożeniu dokumentacji projektowej kanalizacji ul. Spadochroniarzy i części górnej ul. Słonecznej. Prace powinny rozpocząć się we wrześniu. Również we wrześniu mają rozpocząć się prace przy budowie chodnika na ul. Słomka.

 

Loading ....

Na zakończenie sesji zaplanowana była minuta ciszy – by uczcić pamięć mszańskich Żydów wymordowanych w sierpniu 1942. Następnie Radni udali się na miejsca pamięci, na ul. Mroza i ul. Ogrodową by złożyć wiązanki i zapalić znicze. Tydzień wcześniej w tym samym miejscu kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele Sądeckiego sztetla z jego założycielem Łukaszem Połomskim, goście z Limanowej, Dobrej – Stanisław Rząsa, mocno zaangażowana Urszula Antosz-Rekucka z całą rodziną, a nawet przedstawicielka Uniwersytetu w Cambridge w osobie dr Małgorzaty Włoszyckiej, autorka pracy doktorskiej o mszańskich Żydach.

 

Loading ....

Władze miasta reprezentowała przewodnicząca Rady Miasta, Agnieszka-Modrzejewska-Potaczek, która po uroczystościach zaprosiła zebranych do mszańskiego magistratu. Ale najważniejsi byli ostatni już świadkowie: sędziwy Henryk Zdanowski i Anna Nachman, która ze łzami w oczach wspominała swe przedwojenne przyjaciółki: pięć sióstr Buchsbaum spoczywających w mogile. W wielu miejscowościach na limanowszczyźnie odbywają się uroczystości 75. rocznicy Zagłady. W środę, 9 sierpnia taka ceremonia miała miejsce także w Mszanie Dolnej.

Loading ....


 

 

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 1333.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/xxxv-sesja-rady-miasta.html