Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Szansa dla Mszany 

 

17 maja przedstawiciele naszego Stowarzyszenia LGD "Piękna Ziemia Gorczańska" odebrali od Wicemarszałka Stanisława Sorysa umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Do Krakowa pojechali Agnieszka Modrzejewska-Potaczek Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna, Janusz Potaczek Wójt Gminy Niedźwiedź oraz Rafał Kubowicz Mateusz Cichański. Wrócili z dokumentem opiewającym na kwotę przekraczającą 6 mln. Dla nas to szansa na realizację różnorodnych projektów, które pomogą w rozwoju obszarów wiejskich i małych miast, takich jak Mszana. Zgodnie z PROW 2014-2020 dla Województwa Małopolskiego przeznaczone jest na ten cel łącznie prawie 315 mln zł. Lokalne Strategie Rozwoju przygotowały wszystkie trzydzieści dwa Lokalne Grupy Działania działające w Małopolsce a pieniądze będą do wykorzystania do 2020 roku. Miesiąc wcześniej – w kwietniu komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego zakończyła ocenę złożonych strategii. Nasza "gorczańska" znalazła się dwunastym miejscu z 179 punktami! Mszana Dolna przystąpiła do LGD w zeszłym roku więc dla mieszkańców miasta otwiera się szansa skorzystania pierwszy raz z tych środków.

 

Loading ....


Lokalne Grupy Działania to oddolne stowarzyszenia składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Ich głównym zadaniem obok aktywizacji mieszkańców wsi jest budowanie kapitału społecznego oraz opracowanie przez nich Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). W ramach LSR Lokalne Grupy Działania realizują innowacyjne projekty. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

 

Lokalne Grupy działania będą dysponować środkami w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie, lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

 

Zadania w ramach projektów w drugiej kategorii będą dotyczyć wzajemnej współpracy pomiędzy LGD oraz współpracy międzynarodowej. Trzecia kategoria to m.in. wsparcie dla beneficjentów, pomoc w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów.

 

W latach 2007-2013 małopolskie LGD rozdysponowały w ramach lokalnych strategii blisko 272 mln złotych. Wówczas pieniądze dzielone były m.in. na małe projekty (zrealizowano ponad 2,8 tys.), odnowę i rozwój wsi (prawie 800 projektów) i wdrażanie projektów współpracy (blisko 70).

 

Zrealizowane projekty odmieniły oblicze małopolskich małych miejscowości i wiosek. Ich podsumowanie wygląda imponująco: wybudowano lub przebudowano 168 domów kultury oraz 258 obiektów sportowych i rekreacyjnych, wyposażono 258 świetlic wiejskich i stworzono blisko 400 obiektów małej infrastruktury. Ponadto zorganizowanych zostało ponad 400 imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym. LGD przeprowadziły także prawie 200 szkoleń mających na celu pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów.

  

red. na podstawie materiałów prasowych UMWM

 fot. Józef Budacz tv28 i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

 

Relację przygotowaną przez tv28 ZOBACZ TUTAJ
 

 

Tekst przeczytany: 986.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/szansa-dla-mszany.html