Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 23.01.2019r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH -zmiana przepisów 

 

9 marca 2018 r weszła w życie zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która. nałożyła na Radę Miasta obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

 

1. Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy:


- odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów ( do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18%)
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

2. Zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Przed podjęciem ww. uchwał Rada Miasta zasięga opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi projektami uchwał i wyrażenie swojej opinii.

Opinie i wnioski należy składać sekretariacie Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Treść przygotowanych uchwał w załącznikach poniżej.
 

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna do pobrania.

 

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do pobrania.

 

W związku z planowanymi zmianami nadmienić należy, że dotychczasowe uchwały Rady Miasta zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie obowiązujących przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy tj. 9 września 2018 r.
 

 

 

Tekst przeczytany: 674.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/sprzedaz-napojow-alkoholowych-zmiana-przepisow.html