Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 23.04.2019r. Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
 
 
Jesteś w » Strona Główna

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA MSZANA DOLNA WRAZ Z PRZYWRÓCENIEM FUNKCJI RYNKU

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

 

Projekt realizowany był w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działania 6.1: rozwój Miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów Rewitalizacji

 

 

Projekt obejmował odnowienie kluczowych elementów centrum miasta:

1. Rewitalizacja Rynku  - która swym zakresem obejmuje następujące roboty budowlane

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie kan. deszczowej,

- wykonanie nawierzchni rynku,

- oznakowanie przejść dla pieszych,

- przebudowa sieci kanalizacyjnej

- mała architektura (stylowe lampy, metalowe kraty i osłony drzew, ławki, kosze, stojaki na rowery).

 

 

2. Rewitalizacja Placu Targowego obejmująca swym zakresem

- roboty rozbiórkowe,

- kanalizacja deszczowa,

- umocnienie wylotu od separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie nawierzchni placu,

- oznakowanie pionowe,

- oświetlenie placu,

- zieleńce

 

 

3. Rewitalizacja Parku Miejskiego w której zakres wchodzą

- drogi – wykonanie nawierzchni nowych alejek z podbudową, placyku żwirowego przed pomnikiem oraz placyku pod scenę

tymczasową

- plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla młodszych i starszych dzieci,

- zieleń,

- mała architektura (stylowe lampy, ławki, kosze).

 

 

4. Rewitalizacja terenów komunalnych przy ul. Starowiejskiej obejmująca swym zakresem następujące roboty budowlane

- roboty rozbiórkowe istniejących budynków,

- roboty nawierzchniowe dla placu: rozebranie istniejącej nawierzchni, podbudowy, nowe nawierzchnie odwodnienia powierzchniowe,

małą architektura, zieleń,

- 138 miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych

- alejka spacerowa – deptak w kierunku Mszanki,

- instalacje i sieci elektryczne,

- sieci i przyłącza wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej

- mała architektura (stylowe lampy, kosze, ławki),

- zieleń – nasadzenia.

 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł - 10 776 132,36 

 

W tym koszty kwalifikowane - 10 179 998,93 zł

 

DOTACJA - 7 125 999,25 zł co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych

 

WKŁAD WŁASNY - 3 053 999,68 zł co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 3965.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/rewitalizacja-dane-projektu.html