Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 18.11.2018r. Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014
Podsumowanie przyjaźni

1 kwietnia 2014 roku Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak wraz ze Skarbnik Miasta Bernadetą Ziemianin podpisali w Euroregionie "TATRY" w Nowym Targu  umowę na realizację mikroprojektu pt. "Poznajmy się bliżej – działania informacyjne na terenie Miasta Mszana Dolna zacieśniające współpracę z Gminą Niżna na Słowacji". Projekt zakłada wydanie książki - albumu, mapy gmin partnerskich, system tablic informacyjnych w mieście Mszana Dolna oraz 2 spotkania podsumowujące projekt. 
 
 
 
 
Współpraca pomiędzy samorządami i społecznościami Mszany Dolnej i Niżnej sięga 2008 roku. Dotychczas współpraca ta ograniczała się głównie do uczestnictwa jednej i drugiej strony w imprezach kulturalnych takich jak Pltnicki Dzień, Niżniański Kotlik na Słowacji, czy Dni Mszany Dolnej, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, czy też Zagórzańskie Spotkania Chórów w Mszanie Dolnej. Współpraca zaprzyjaźnionych gmin to także liczne zawody sportowe – piłkarskie, narciarskie, czy unihokejowe. Imprezy, choć ciekawe i prowadzące do wzajemnego poznania kultur i dorobku artystycznego partnerów, to jednak ograniczające się do samych uczestników imprez (artystów i widzów).  Istnieją elementy kultury, historii, tradycji, czy nawet współczesności, których nie da się pokazać podczas imprez, a które są jednakowo ważne dla zrozumienia tożsamości społeczeństwa Zagórzan z Mszany Dolnej, czy Orawian z Niżnej. Dlatego zaplanowano w projekcie działania, które pokażą partnerom, a także innym Słowakom (np. przebywających w celach handlowych w Mszanie) oraz Polakom inne oblicze Mszany oraz Niżnej, a także zostanie podsumowana dotychczasowa – owocna współpraca miast partnerskich. Wydanie książkowej publikacji przedstawiającej dotychczasową współpracę pokaże bogactwo kultury, tradycji partnerów. W albumie zostanie barwnie przedstawiona historia, zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ludzie, kultura, tradycje obu partnerów, co uzupełni wzajemną wiedzę przyjaciół. Podobne zadanie ma dwustronna mapa z planami miejscowości, którą można zabrać do miasta partnerskiego i kierując się wyznaczonymi punktami odwiedzić ciekawe miejsca, które na co dzień są gdzieś „zagubione” lub niedostępne. Komplementarne z mapą i książką będą gabloty z tablicami informacyjnymi (11 szt.).  Zlokalizowane w najciekawszych punktach Mszany z gablotą centralną, na której umiejscowiony będzie duży plan Mszany. Gabloty z tablicami informować będą o zabytkach, historii, przyrodzie, architekturze, a także współczesnej Mszanie Dolnej. Wszystkie 3 publikatory zawierać będą teksty w językach: polskim, słowackim oraz angielskim, co jeszcze bardziej poszerzy grono odbiorców. 
 
 
Album - "Poznajmy się",  będzie prezentował gminy partnerskie według takiego samego schematu (czytana z dwóch stron). Publikacja zawierać będzie informacje o dotychczasowych działaniach podejmowanych w ramach partnerstwa, będzie przybliżać  miejscowości - położenie, przyrodę, turystykę, historię, zabytki, architekturę, ludzi (ze zwróceniem uwagi na kobiety i niepełnosprawnych), stowarzyszenia, kulturę, edukację, sport i inne.
Opisy  w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim, co spowoduje dostęp do informacji zawartych w książce społeczeństwom miast partnerskich, ale także innym zainteresowanym poznaniem obu gmin i łączące je przyjaźni.
Nakład - 3000 egzemplarzy – 1/3 nakładu do dystrybucji u partnera Słowackiego
 
 
System gablot z tablicami informacyjnymi w mieście - pokazujących historię oraz współczesność Mszany Dolnej. Jedna gablota z tablicą - głównaw centrum miasta z mapą miasta z zaznaczoną lokalizacją 10 pozostałych gablot z tablicami oraz krótkim opisem miasta. 10 gablot z tablicami zlokalizowanych będzie w punktach, gdzie zlokalizowane są zabytki (np. Kościół św. Michała, Park Podworski, Cmentarz Żydowski) oraz inne ciekawe miejsca, które warto odwiedzić będąc w Mszanie (np. szlak turystyczny, 2 zbiorowe mogiły żydowska z II wojny światowej, odnowione centrum miasta).
Gabloty z tablicami zawierające opisy oraz zdjęcia. Opisy w 3 językach - polskim, słowackim i angielskim.
 
 
Mapa miast partnerskich dwustronna - z naniesionym planami Mszany Dolnej i Niżnej, na których będą zaznaczone interesujące miejsca, takie jak zabytki, miejsca pamięci, lokale gastronomiczne i noclegowe, budynki użyteczności publicznej. Zaznaczone będą również miejsca lokalizacji trójjęzycznych gablot z tablicami informacyjnymi (pkt 2).
Mapa w 3 językach - polskim, słowackim i angielskim.
3000 egz. 1/3 nakładu do dystrybucji u partnera Słowackiego
 
 
Spotkania podsumowujące projekt odbądą się zarówno w Mszanie Dolnej, jak i Niżnej na Słowacji.
 
 
Termin realizacji projektu - 30 czerwca 2014 r.
 
 
Koszt projektu: 21 157,13 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 983,56 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 115,71 EUR
Wkład własny miasta: 1 057,86 EUR
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Tekst przeczytany: 1312.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/podsumowanie-przyjazni.html