Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2015

 ''Pierwszy dzwonek'' – informacja  

 

W związku z realizacją przez Samorząd Województwa Małopolskiego projektu "Pierwszy dzwonek" informujemy, iż na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 650/2015 z dnia 28 maja 2015 r. kwota wsparcia dla ucznia z rodziny wielodzietnej została ustalona na poziomie 120 zł (w Regulaminie projektu „Pierwszy dzwonek” wskazano, iż wsparcie udzielane będzie w kwocie do 150 zł dla ucznia).

 

 

Wsparcie zostało przyznane uczniom, spełniającym warunki określone w Regulaminie projektu „Pierwszy dzwonek” stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu drugiej edycji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.

 

Po weryfikacji złożonych do dnia 15 maja 2015 r. dokumentów przez wnioskodawców zamieszkujących miasto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ustalił, że przesłanki do otrzymania wsparcia spełnia 59 rodzin. Na tej podstawie ustalono listę 169 uczniów (101 – szkoła podstawowa, 42 – gimnazjum, 26 – szkoła ponadgimnazjalna), którym zostanie udzielone wsparcie.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia 01.06.2015 r. w związku z tym wnioskodawcy, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie do dnia 15 maja 2015 r. i kwalifikują się do pozyskania wsparcia mogą dokonywać zakupu artykułów objętych wsparciem, tj.:

 

1) podręczniki wymagane programem nauczania na rok szkolny 2015/2016,
2) zaszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy,
3) przybory szkolne: piórniki, długopisy farby, kredki, nożyczki, flamastry,
4) elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny – po jednym komplecie na ucznia,
5) plecak lub tornister – 1 sztuka na ucznia.

 

Jednocześnie, aby uzyskać wsparcie, wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:


a) oświadczenia wnioskodawcy o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”,
b) faktur lub rachunków za dokonane zakupy.

 

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyda decyzję odmawiającą przyznania wsparcia.

 

Na wnioskodawcach spoczywa obowiązek poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianie dochodów w miesiącu poprzedzającym uzyskanie wsparcia, jeżeli ta zmiana skutkuje podwyższeniem kryterium dochodowego na rodzinę powyżej 150% kryterium.

 

Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa do uzyskania wsparcia i obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia.

 

W w/w sytuacjach wsparcie podlega zwrotowi, jako świadczenie nienależnie pobrane, którego podstawą będzie wydanie decyzji o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych.
 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna

tel. 18 33-10-084, 18 33-19-971
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl


 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 1346.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/pierwszy-dzwonek-informacja.html