Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 25.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Niebezpieczny azbest znika z miasta 

 


Na terenie naszego miasta, poza działaniem związanym z wymianą pieców, czy zakończonym już programem solarnym, kolejnym związanym z troską o środowisko i zdrowie mieszkańców jest program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Program pod nazwą "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego" obejmuje 69 gmin województwa Małopolskiego i finansowany jest przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tzw. Fundusz Szwajcarski, który jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej Polsce oraz 9 innym krajom członkowskim Unii Europejskiej.


Celem Programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz na zmniejszeniu różnic na terytorium Polski, pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi.

 

W 1998 roku wydano całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu, a do 2032 roku zgodnie z dyrektywą UE musi być on usunięty i zutylizowany z miejsc, gdzie występuje. Mało kto zastanawia się nad szkodliwością azbestu dla swojego zdrowia, a tym bardziej nad negatywnym wspływem na środowisko naturalne. Materiał budowlany zawierający azbest pod nazwą handlową eternit, która przyjęła się na określenie materiałów azbestowo-cementowych, był produkowany na masową skalę od połowy XX wieku.

 

W Polsce szczyt popularności przeżywał w latach 70 ubiegłego wieku, kiedy pokrył większość budynków stawianych na polskiej wsi i małych miasteczkach. Z ogromnym powodzeniem zastąpił droższą dachówkę. Wcześniej nikt nie zdawał sobie sprawy ze szkodliwości tego materiału, a ukryty jest w ścianach, dachach budynków oraz rurach. Uszkodzony pyli, co może powodować choroby nowotworowe.
Najbardziej szkodliwy jest pył, który dostaje się do naszego organizmu w postaci mikroskopijnych igieł. Choroba nie rozwija się od razu, po roku, ale może i po 10, a nawet po 20 latach. Azbest jest przyczyną 15 tys. zgonów rocznie. Specjaliści podkreślają, że niebezpieczny jest eternit stary, produkowany do końca lat 80-tych. Problem dla zdrowia pojawia się w momencie, gdy płyta azbestowo-cementowa ulega uszkodzeniu, starzeje się.

 

Małopolska wolna od azbestu - to akcja, która objęła nie tylko domy mieszkalne ale też budynki gospodarcze. Mieszkańcy, którzy zgłosili zainteresowanie programem mogli liczyć na darmowy demontaż eternitowego pokrycia dachu, jak i pozostających na terenie posesji płyt eternitowych i gruzu. Największym problemem okazał się brak świadomości jak bardzo szkodliwy jest azbest, dlatego w ramach projektu podjęto szereg akcji informacyjnych, nie ograniczając się do właścicieli domów, ale starając się dotrzeć również do młodszych mieszkańców Małopolski. Należy pokreślić fakt, że zainteresowanie było bardzo duże, w trakcie realizacji dołączały do projektu kolejne gminy.

 

W połowie marca br. została podpisana pomiędzy Miastem Mszana Dolna a Gminą Szczucin (liderem programu) umowa o przystąpieniu Miasta Mszana Dolna do wyżej wspomnianego szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa Małopolskiego".

 

Do dnia dzisiejszego w ramach tego projektu przyjęto 94 wnioski z terenu miasta. 40 z nich dotyczyło demontażu eternitu z dachu, a 54 odebrania i bezpiecznej likwidacji z posiadłości. W efekcie zniknęło z terenu miasta 229 ton eternitu, a wg zgłoszeń do końca projektu czekają na wywiezienie kolejne 51 tony. Koszt tej operacji to ok. 179 500 zł, z czego 85% czyli ok. 152 500 zł pokrywa strona szwajcarska, a 15%, to jest ok. 26 900zł to koszt poniesiony przez Miasto Mszana Dolna. Jeżeli do końca trwania projektu Miasto Mszana Dolna pozbędzie się przewidywanych 300 ton eternitu, to koszt własny utylizacji 1 tony eternitu będzie wynosił 90 zł.

 

Należy jeszcze wspomnieć o wnioskach na pomoc rzeczową w postaci blachy trapezowej. Do 29 kwietnia przyjmowano wnioski i z terenu miasta zgłoszono 9 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzne, co dało beneficjentom 1565 m2 blachy wykorzystanej na zmianę pokrycia budynków mieszkalnych w ramach tego projektu. Budynki te już są przykryte nową blachą.

 

Lider projektu, w związku z rezerwą finansową, ogłosił kolejny październikowy nabór na pomoc w postaci blachy na wymianę pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do Urzędu Miasta wpłynęły 62 wnioski, ale z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w gminach uczestniczących w projekcie, zakwalifikowano tylko 7. Przyznana pomoc to 1385 m2 blachy, a to pozwoli nam usunąć kolejne 24 tony eternitu.


Program realizowany przez gminę Szczucin ma zakończyć się w marcu 2017 roku. Mamy nadzieję, że pojawią się kolejne programy związane z usuwaniem azbestu, do których przystąpi Miasto Mszana Dolna, gdyż zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta wzrasta.

 

 

Strona internetowa projektu: http://wolniodazbestu.pl

 

 

 

 

 

Tutaj do pobrania:

 

Regulamin projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

  

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 1029.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/niebezpieczny-azbest-znika-z-miasta.html