Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 24.04.2019r. Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

Zarządzeniem Nr 102/2018 z dnia 16 listopada 2018r Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
 

 

 

 

 

numer uchwały Rady Miasta

XXI/181/2016 z dnia 27 czerwca 2016r

opis lokalu

Lokal o powierzchni 59,07 m2 położony na parterze budynku wielolokalowego–  składa się z sali sprzedaży,zaplecza,w-c ,media: energia elektryczna,woda,gaz,kanalizacja

położenie

Mszana Dolna , ulica Starowiejska 2

numer księgi wieczystej

NS2L/00037997/7

numer działki ewidencyjnej

4316/9

powierzchnia użytkowa

59,07 m2

cena wywoławcza czynszu  najmu (miesięcznie)

550,00 zł netto + VAT miesięcznie

termin płatności

do 10 dnia każdego miesiąca

przeznaczenie w planie zagospodarowania

UC – tereny usług  komercyjnych

wadium

100,00 zł

minimalne postąpienie

5 zł

forma oddania

najem na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018r ( piątek) o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 – sala narad .
2. Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.
3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium do dnia 15 grudnia 2018 r (data wpływu na konto urzędu) na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej z dopiskiem „przetarg- lokal ul.Starowiejska).
4. Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium.Na żądanie Komisji Oferenci są zobowiązani przedstawić dowody wpłaty wadium,dowód tożsamości , a w przypadku uczestników nie będących osobami fizycznymi - dokument stwierdzający prawo działania w imieniu uczestnika , osoby reprezentującej .
5. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty – dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
6. Osoba wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.
7. Organizator przetargu informuje,że wyklucza się calkowicie możliwość prowadzenia w lokalu salonu gier automatycznych oraz punktu gier o niskich wygranych.
8. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia
9. Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
10.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu www.mszana-dolna.pl dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (18 – 3310059 w.204).


 

Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 597.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna-201811.html