Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 23.01.2019r. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 Odnawialne źródła energii (OZE) 

 

Szanowni Państwo! 

 

W związku z zamiarem uczestnictwa Miasta Mszana Dolna w projekcie dotyczącym montażu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Mszana Dolna, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące planowanej inwestycji.Program w ramach, którego zaplanowana została realizacja projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

4 Oś Priorytetowa: Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

Wydatki podlegające dofinansowaniu:

  • Montaż kolektorów słonecznych,
  • Montaż paneli fotowoltaicznych,

W programie nie będą brane pod uwagę instalacje pomp ciepła na budynkach mieszkalnych – porozumienie 5 gmin.

 

 

Wielkość dofinansowania:  do 60% kosztów kwalifikowanych netto
 

Grupa docelowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: użytkownicy indywidualni

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły ankiety w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej proszone są:

 

1. Dokonać wyboru jednej z instalacji, w ramach niniejszego programu jeden budynek mieszkalny może skorzystać z jednego rodzaju instalacji (kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne).

2. Dokonać wpłaty na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu montażu instalacji OZE, w wysokości (w tytule podać kolektory lub fotowoltaika oraz adres domu którego wpłata dotyczy):

- kolektory słoneczne: 100,00 zł
- panele fotowoltaiczne: 100,00 zł
 

Termin dokonania wpłat: do 31.08.2017 r. – brak wpłaty w podanym powyżej terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w programie.


Wpłat należy dokonywać na podany poniżej numer rachunku bankowego:

 

Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c.
ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków

PKO BP 16 1020 2892 0000 5902 0175 1643

 

 

W przypadku wpłacenia należności na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej dokonanej w związku ze złożeniem ankiety, która została odrzucona z powodu niekorzystnych warunków technicznych budynku, Wykonawca zobowiązuje się do częściowego zwrotu tej należności w wysokości 77 % wpłaconej kwoty.
 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 33 10 059 wew. 218.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 2296.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-odnawialne-zrodla-energii-oze.html