Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: środa, 20.03.2019r. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)


z w o ł u j ę


III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na dzień 28 grudnia 2018r. (piątek) na godzinę 14.00.

 

 

Relacja na żywo z obrad sesji -link. 

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 2. Porządek obrad III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 1. Otwarcie III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Wnioski w sprawach bieżących.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Mszana Dolna do stowarzyszenia pn. Związek Euroregion „Tatry”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z 4maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”.
8. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
9. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
10.Wolne wnioski i oświadczenia.
11.Zamknięcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.


 

 

Przewodniczący Rady Miasta                  

Janusz Matoga                             

 

 

 

Publikujemy archiwalny zapis przebiegu III Sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 277.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-iii-zwyczajna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-201812.html