Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 24.05.2019r. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2015

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje: 

 

 

Świadczenia rodzinne

Warunkiem wypłaty zasiłku rodzinnego oraz dodatków we wrześniu i październiku 2015 r. będzie dostarczenie do dnia 15.09.2015 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2:

 

  • zaświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez dziecko w roku szkolnym 2015/2016.


Niespełnienie tego warunku skutkować będzie uchyleniem decyzji oraz nie wypłaceniem świadczeń rodzinnych.
 Dożywianie 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, gdzie przyjmowane są wnioski celem uzyskania takiej pomocy.
 W sprawie projektu ,,Pierwszy dzwonek'' – 2015 


Aby uzyskać wsparcie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 do dnia 15 września 2015 r.:

 

  • rachunki / faktury potwierdzające wydatkowanie środków finansowych zgodnie z Regulaminem projektu ,,Pierwszy dzwonek” na artykuły objęte wsparciem, w tym:


1) podręczniki wymagane programem nauczania na rok szkolny 2015/2016 dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej,
2) zeszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy,
3) przybory szkolne: piórniki, długopisy, farby, kredki, nożyczki, flamastry,
4) elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny – po jednym komplecie na ucznia,
5) plecak lub tornister – 1 sztuka na ucznia.
 

  • oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia przyznanego w ramach projektu ,,Pierwszy dzwonek”.
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.
  • podanie numeru konta bankowego lub wskazanie innej formy przekazania wsparcia.


Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej.
 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1173.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej-informuje.html