Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Miejska mapa bezpieczeństwa 

 

W poniedziałek, 22 lutego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta Józef Kowalczyk,  obecni byli przedstawiciele Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej, Radni Rady Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, członkowie Miejskiej Komsji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracownik d.s. Zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej Jakub Witosławski. Na początku spotkania przedstawiciele służb mundurowych scharakteryzowali zagrożenia jakie występują na terenie Miasta i przedstawili dane wynikające z zakresu ich pracy. W dalszej części spotkania uczestnicy przedstawili miejsca i rodzaje zagrożeń na terenie Miasta Mszana Dolna. Poruszono tematy narkotyków w szkole, rozbojów i kradzieży. Uwzględniono również dane związane ze śmiertelnymi wypadkami drogowymi z terenu miasta i gminy Mszana Dolna. Wymieniono również zagrożenia z zakresu zarządzania kryzysowego: zagrożenia powodziowe, zagrożenia pożarowe, poruszono problem niskiej emisji. W następnej kolejności poruszono zasadnicze problemy jakie występują na terenie Miasta związane z bezpieczeństwem publicznym oraz komunikacyjnym.

 

Loading ....

Przewodnicząca Rady Miasta, Radni oraz Burmistrz Miasta zwrócili uwagę na występujące zagrożenia w ruchu drogowym na terenie Miasta, tj;

- skrzyżowanie Krakowska/Zakopianska/Kopernika, gdzie dochodzi do kolizji drogowych
- nadmiernej prędkości samochodów w rejonie ulic: Starowiejska, Orkana i Spadochroniarzy
- zagrożenia bezpieczeństwa pieszych w tym przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach, co się wiąże z zaopatrzeniem mieszkańców w odblaski
- zagrożenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania - wyjazd z ulicy Spadochroniarzy na ulice Krakowską oraz nieprawidłowe parkowanie samochodów
- potrzebę większej ilości pieszych patroli Policji i Straży Miejskiej

 

Loading ....

Kolejno poruszono problem bezpieczeństwa publicznego w zakresie:


- narkomanii - handel dopalaczami
- alkoholizmu młodocianych i kontroli miejsc, gdzie sprzedawany jest alkohol
- salonów gier - co za tym idzie rodzących się patologii i uzależnień
- problem quadów – bezprawnie poruszających się po kompleksach leśnych

 

Loading ....

W podsumowaniu Zastęca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej Marek Franczyk wraz z Komendantem Straży Miejskiej Jakubem Spędzią zadeklarowali, że zwrócą uwagę na powyższe problemy w pracy poszczególnych służb. Zwrócił on szczególną uwagę na zakłócenia porządku na ul. Krakowskiej w rejonie stacji benzynowej oraz na problem wzmocnienia patroli w porze wieczornej i nocnej na terenie Miasta. Podsumowując spotkanie Zastęca Komendanta Policji w Mszanie Dolnej poinformował, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście Mszana Dolna – to ono się poprawia - tendencja przestępstw jest malejąca.

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 1247.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/miejska-mapa-bezpieczenstwa.html