Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

Jak widzą dzieci segregację śmieci  

 

Urząd Miasta Mszana Dolna organizuje konkurs plastyczny na temat: „Jak widzą dzieci segregację śmieci”.

 

Celem konkursu jest:


• rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
• promocja działań proekologicznych,
• kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem,
• podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz wdrażanie zachować ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu Miasta Mszana Dolna.


Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:


a) Etap I przeprowadzają placówki edukacyjne w porozumieniu z Miastem Mszana Dolna
b) 10 najlepszych prac przechodzi do etapu II który, przeprowadza Miasto Mszana Dolna

 

Prace plastyczne winne być wykonane indywidualnie, dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.)

 

Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A3.

 

Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

 

Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kampaniach ekologicznych oraz na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

 

Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa i adres szkoły, zawartymi na „Formularzu zgłoszeniowym”.

Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do pracy plastycznej.

 

Praca, która zostanie wykonana w ramach konkursu, powinna w sposób przejrzysty przedstawiać tematykę związaną z segregacją śmieci.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

 

Pracę konkursową należy składać do 29.03.2019 r. do placówek edukacyjnych przeprowadzających I etap konkursu. 
 

 


Tutaj do pobrania pełny regulamin konkursu. 


Tutaj do pobrania formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej. 
Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 06 lutego 2019 Burmistrz Miasta Mszana Dolna powołał Komisję Konkursową, której zadaniem jest ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Jak widzą dzieci segregację śmieci”Tytaj pełny tekst zarządzenia opublikowany w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna.

 


 

Tekst przeczytany: 133.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/jak-widza-dzieci-segregacje-smieci.html