Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 25.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2012

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012r., informuje się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w celu przeprowadzenia konkursu ofert.

Informuje się również, że w skład komisji konkursowej wchodzą 2-4 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących te organizacje i podmioty, które przystąpią do konkursu ofert. O powołaniu osoby do komisji konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń. Za pracę w komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Osoby można zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2012 r.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 808.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/informacja-dla-organizacji-pozarzadowych.html