Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 25.04.2019r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2015

 II edycja projektu ''Pierwszy dzwonek''  

 

Podkreślając jak istotną rolę w polityce rozwoju województwa małopolskiego odgrywa rodzina, a w szczególności podejmując wysiłki poprawy warunków życia i stwarzania możliwości rozwoju rodzin wielodzietnych, Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował drugą edycję projektu „Pierwszy dzwonek”.


W dniu 21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Regulamin projektu zakłada przyznanie Gminom dotacji celowej na udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci, w których dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalanego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Realizatorem II edycji projektu „Pierwszy dzwonek” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, który zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych rodzin wielodzietnych 3+ spełniających kryteria określone w Regulaminie projektu „Pierwszy dzwonek” o dostarczenie wymaganych dokumentów do siedziby Ośrodka w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”.   - formularz do pobrania


2. Oświadczenie wnioskodawcy.  - formularz do pobrania


Ponadto z uwagi na fakt, że wsparcie udzielane będzie rodzinom wielodzietnym. których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej):


3.Zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie deklaracji.
 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna

tel. 18 33-10-084, 18 33-19-971
e-mail: mops@mops.mszana-dolna.pl
 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1453.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/ii-edycja-projektu-pierwszy-dzwonek.html