Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 Burmistrz z absolutorium i nowymi planami inwestycyjnymi 

 

 

Loading ....

Na ostatniej XXXIII sesji Rady Miasta dziewiątym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Zanim doszło do głosowania radny Janusz Matoga - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko komisji w sprawie absolutorium. Odczytał jedno zdanie z tej opinii, najbardziej znaczące, iż dochody budżetu ogółem, w porównaniu do planu zrealizowano na wysokim poziomie. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok mając również na uwadze zrealizowanie dużej inwestycji czyli Stacji Uzdatniania Wody Mszanka wraz z pozyskaniem na ten cel dofinasowania na kwotę ponad 4.260.000 zł. Głos zabrała również Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Sasal – jednocześnie Przewodnicząca Komisji Budżetowej, która zwróciła uwagę na liczby. W stosunku do planu budżet miasta wzrósł po stronie dochodów o 10 mln zł, po stronie wydatków o 14 mln zł, a dług miasta utrzymał się na dotychczasowym poziomie i należy to podkreślić, bo te liczby robią wrażenie i należy życzyć Panu Burmistrzowi, żeby w takim tempie pomnażał budżet miasta. Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Modrzejewska-Potaczek podsumowała obie wypowiedzi i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Za wykonaniem budżetu głosowało 14 radnych. Burmistrz Józef Kowalczyk podziękował radnym za okazane wsparcie i pomoc, bo jak mówił bez wspólnego działania nie udało by się nic dla miasta zrobić. Podziękowania za współpracę były skierowane również do Bernadety Ziemianin Skarbnik Miasta i Antoniego Roga Sekretarza Miasta.

 

Loading ....

Burmistrz Kowalczyk wspominał też o najbliższych planach inwestycyjnych: pracach projektowych sali widowiskowej na stadionie, przebudowie segmentu „A” budynku Miejskiego Centrum Kultury „Sokół” w Mszanie Dolnej czy podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich nr 1. Całkowity koszt projektu to jest: 1.429.000 zł, z tego dotacja wynosi: 693.000 zł. Spra-wy remontów dróg również nie są pomijane, budowa chodnika przy ul. Orkana jest w trakcie realizacji, gotowy jest już projekt na realizację kanalizacji przy ul. Słonecznej i ul. Spadochroniarzy. Prace projektowe dotyczą też dwóch ulic na os. Pańskie – przebudowane zostaną ul. Mroza i Jana „Adama” Stachury. Budowa ronda przy ul. Orkana może rozpocząć się jeszcze w tym roku, gdyż w lipcu GDDKiA planuje ogłosić przetarg. Również w lipcu ma rozstrzygnąć się konkurs na budowę ścieżek rowerowych. W połowie wakacji, na przełomie lipca i sierpnia ruszyć na budowa chodnika na ul. Słomka oraz remont ul. Popiełuszki wraz z odwodnieniem.


Loading ....
 

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 829.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/burmistrz-z-absolutorium-i-nowymi-planami-inwestycyjnymi.html