Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 20.05.2019r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

49 Sesja Rady Miasta - podziękowania za VII kadencję 

 

Loading ....

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 16 października wszyscy Radni mieli okazję przetestować nowy system elektronicznego głosowania za przyjęciem uchwał. Od nowej kadencji Rady wszystkie głosowania jawne odbywać się muszą za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych. Testowanie miało charakter roboczy i nie było wiążące, gdyż Radni jeszcze tradycyjnie podnosili ręce głosując za uchwałami wprowadzonymi do programu tej sesji. Również od pierwszego posiedzenia nowej rady jej obrady będą nagrywane i można będzie transmisję oglądać na żywo w Internecie.

 

Loading ....

Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: rozbudowa drogi wojewódzkiej 968 Lubień-Zabrzeż oraz budowa skrzyżowania typu rondo ul. Orkana, w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy społecznej, w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna. W programie sesji pojawiły się uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu, zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu, w sprawie zbycia nieruchomości oraz w sprawie nadania nazwy drodze.

 

Loading ....

Radni zapoznali się z informacją o przebiegu budżetu za I półrocze, o przebiegu realizacji przedsięwzięć w mieście, wykonaniu planu finansowego za I półrocze, wykonaniu planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej oraz ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

 

Loading ....

Sesja była też okazją do podziękowania za mijającą VII kadencję Rady Miasta – za udaną współpracę Radnym i Burmistrzowi podziękowali wszyscy dyrektorzy i kierownicy miejskich instytucji. Przygotowane podziękowania dla Starosty Limanowskiego i Rady Powiatu odebrał Antoni Róg Sekretarz Miasta jak również Radny Powiatu. Przewodnicząca Rady Agnieszka Modrzejewska-Potaczek odczytała podziękowanie dla Romana Duchnika - Prezesa Spółki Górna Raba, który nie mógł uczestniczyć w obradach Rady. Kończąc obrady Rada Miasta sprawiła niespodziankę Panu Burmistrzowi – wraz z podziękowaniami wręczono mu replikę szabli ułańskiej.

 

Loading ....

 

 

 

Tekst przeczytany: 549.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://mszana-dolna.eu/49-sesja-rady-miasta-podziekowania-za-vii-kadencje.html